CTY TNHH KT & DV CN DO NA TECH cung cáp các loại cáp quang tại Biên Hòa. Cáp quang thuê bao, cáp quang FTTH, cáp quang kim loại, cáp quang phi kim loại, cáp quang luồn cống, cáp quang Camera, Cáp quang Singlemode, cáp quang Multimode,…..Cáp quang Viettel, Cáp quang Sacom,…… HOTLINE: 0942 357 687 – 0941 149 687

Giảm giá!
Giảm giá!
9,500