Phụ kiện quang

Adapter quang SC-APC

2,900

Phụ kiện quang

Adapter quang SC-UPC

2,900
749,000
269,000

Phụ kiện quang

Dao rọc vỏ cáp quang TAC

249,000
19,000

Phụ kiện quang

Kìm tuốt sợi quang CFS-2

129,000
189,000
169,000

Phụ kiện quang

Ống co nhiệt 60mm

600