Category Archives: Phần mềm tiện ích

Phần mềm tiện ích

Phần mềm tiện ích:    1.Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, Camera IP            2.Phần mềm tính toán băng thông cho hệ thống Camera IP    3.Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình    4.Phần mềm Backup các […]